CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐẠT PHÁT

   024 3868 8383 - 091929 8383

Tải catalog

 

arrow download icon    Tải catalogue giới thiệu sản phẩm                            

CATALOGUE OUTLINE 01

arrow download icon   Tải bộ Kết quả thử nghiệm (Test) đầy đủ

ket qua thu nghiem test day du

                                           

 

   Tải ISO 9001:2008

giay chung nhan ong nhua xoan ospen phu hop iso 9001 2008

 

Tải Tiêu chuẩn KSC 8455:2005

giay chung nhan ong nhua xoan ospen phu hop tieu chuan viet nam

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 25/32

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 25 32 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 30/40

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 30 40 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 40/50

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 40 50 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 50/65

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 50 65 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 65/85

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 65 85 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 70/90

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 70 90 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 80/105

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 80 105 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 90/110

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 90 110 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 100/130

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 100 130 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 125/160

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 125 160 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 150/195

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 150 195 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 160/205

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 160 205 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 175/230

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 175 230 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 200/260

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 200 260 test

 

Tải Kết quả Thử nghiệm (Test) phi 250/320

ket qua thu nghiem ong nhua xoan ospen 250 320 test

 

https://drive.google.com/open?id=0B24YSd2KcPb7LUR6SzJxNklxM2c

 

 

Vui lòng nhập họ tên

Nhập đúng định dạng email

Vui lòng nhập nội dung tin nhắn